rybY

Sumeček africký


V recirkulačním aquaponickém chovu (RAS) chováme Sumečka afrického (Clarias gariepenus) neboli keříčkovce.

Veškerá voda ze systému je čištěna v mechanických a
biologických filtrech a zbavována všech případných příměsí a nečistot. Systém
je dále napojen na zásobování kyslíkem a ohřev vody.

Ryby v RAS systémech jsou krmeny výhradně granulovaným
krmivem respektujícím specifické požadavky jednotlivých druhů ryb. 

Tento způsob chovu je šetrný k životnímu prostředí a
nezatěžuje odpady z produkce okolí. 
Technologie RAS je ekologická, trvale udržitelná a efektivní.